Donateur


De dierenambulance is een stichting, bestaande uit vrijwilligers die zonder een vergoeding te ontvangen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klaar staan om hulp te verlenen bij dierennood en dierenleed.
Zonder donateurs en vrijwilligers kan de Dierenambulance Noord-Veluwe niet bestaan Draagt u dieren een warm hart toe? Help ons dan door donateur te worden. 

Als u wilt doneren dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL 89 RABO 0114 1504 78 t.n.v. Dierenambulance Noord Veluwe, Nunspeet.

De Dierenambulance heeft de ANBI status.  Dit houdt in dat donateurs van een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Fijn dat u ons steunt. Namens de dieren alvast heel hartelijk dank!