Privacyverklaring Dierenambulance Noord Veluwe


Stichting Dierenambulance Noord Veluwe legt gegevens vast (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres en IBAN) bij het registreren van een vermist of gevonden dier, in de financiële administratie (bij facturering, pintransacties, giften, donateurschap), of als u om andere redenen contact heeft met Stichting Dierenambulance Noord Veluwe.

Links met andere websites
Stichting Dierenambulance Noord Veluwe is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar haar website via een link verwijst. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.


Cookies
Wij gebruiken geen cookies.


Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk met u overeengekomen is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Recht op inzage, correctie of verwijderen van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Gegevens in onze financiële administratie blijven gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar bewaard.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze stellen via ons e-mailadres: info@dierenambulance-noordveluwe.nl of per brief:
Stichting Dierenambulance Noord Veluwe
t.a.v. het bestuur
Zwolsewegje 16
8071 RX  Nunspeet

Wijzigingen
Privacyverklaring Stichting Dierenambulance Noord Veluwe. Versie 20-05-2018.
Stichting Dierenambulance Noord Veluwe behoudt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen.